sofia
SOFIA to akronim od Salvatorian Office for International Aid
sofia

Założone w 2008 roku, SOFIA jest integralną częścią Sekretariatu Generalnego Misji. SOFIA pracuje przy Salwatorianach w celu zwiększenia wpływu i ciągłości projektów w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji, wiejskiego rozwoju i formacji duszpasterskiej.

SOFIA korzysta ze swej profesjonalnej bazy umiejętności (świeckiego personelu) w ścisłej współpracy z księżmi i braćmi oraz działa w dwóch obszarach aktywności:

ZARZĄDZANIE PROJEKTÓW

  • definicja, rozwój i formułowanie projektów
  • partycypacja w prośbach finansowania od fundacji i instytucji
  • koordynacja projektów i ocena wyników w odniesieniu do ich wpływu i trwałości w czasie

KWESTOWANIE

  • promocja pracy salwatorianów na świecie do ogółu społeczeństwa
  • rozwijanie metod dla salwatoriańskich działań pozyskiwania funduszy
  • tworzenie silnych relacji darczyńców i prywatnych lub korporacyjnych dobrodziejów

 

W przeciągu 7 lat, Salwatoriańskie Biuro Pomocy Międzynarodowej sfinansowało i rozwinęło ponad 100 projektów salwatoriańskich z pożytkiem dla około 130.000 ludzi.

Sieć SOFIA rozwija się i obecnie składa się z 3 działów: SOFIA Global, Fondazione SOFIA i Stiftung SOFIA Swiss.

SOFIA Global (w Rzymie) (www.sofiaglobal.org) jest biurem  zajmującym się rozwojem, koordynacją i oceną projektów, a także funduszy międzynarodowych (od agencji finansujących i filantropijnych).

Fondazione SOFIA Onlus (Rzym) (www.fondazionesofia.org) oraz Stiftung SOFIA Swiss (Zug - CH) (www.sofiaswiss.ch) zostały utworzone dla działań promocyjnych i pozyskiwania funduszy w swoich krajach.