O Nas

Celem Towarzystwa jest wzmacniać, bronić i rozkrzewiać katolicką wiarę wszędzie tam, gdzie zostanie posłane
przez Bożą Opatrzność. Dlatego poprzez 
wypełnianie apostolskiego nauczania słowem pisanym i mówionym, zamierza osiągnąć cel,
tzn. aby wszyscy ludzie nieustannie poznawali jedynego 
prawdziwego Boga i tego którego posłał Jezusa Chrystusa,
aby mogli wieść życie święte i zbawić swoje dusze.

Reguła z roku 1882

 

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, popularnie znane jako Salwatorianie, jest międzynarodowym zgromadzeniem zakonnym księży i braci w Kościele Katolickim, założonym w Rzymie 8. grudnia 1881 r. przez Ojca Franciszka od Krzyża Jordana.

Członkowie Zgromadzenia prowadzą działalność apostolską w 40 krajach. Jesteśmy częścią Rodziny Salwatoriańskiej, do której należą również siostry zakonne (Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela) i świeccy (Międzynarodowa Wspólnota Boskiego Zbawiciela).