Bibliografía Charyzmatu i Duchowości Salwatoriańskiej

«Bibliografía Charyzmatu i Duchowości Salwatoriańskiej» jest rezultatem długiej i ciężkiej pracy oraz wielu lat poświęcenia. Została ona opracowana przez różne salwatoriańskie podmioty i osoby; napełnia nas radością możliwość jej opublikowania i uczynienia w ten sposób dostępną dla wszystkich. Dziękujemy szczególnie panu Johanowi Morisowi, który był odpowiedzialny za prowadzenie tej Bibliografii przez ponad dziesięć lat i który wspaniałomyślnie zgłosił gotowość czynienia tego nadal. Jest ona zaktualizowana do 2015 roku.

Tytuł własny Bibligrafii wyjaśnia, czym jest i co zawiera. Nie chodzi o Bibliografię Salwatoriańską w ogólności, bo ma ona pewne ograniczenia. Nie jest ona listą artykułów i dzieł na temat salwatorianów i salwatorianek ani wyczerpującą listą wszystkich artykułów i dzieł napisanych przez salwatorianów na jakiś temat. Zawiera raczej wszystkie odnośniki dotyczące dokumentów napisanych przez salwatorianów i nie salwatorianów na temat charyzmatu i duchowości Rodziny Salwatoriańskiej.

Mamy nadzieję, że ta Bibliografia będzie używana jako klucz otwierający drzwi do różnych pokoi salwatoriańskiego domu, dając dostęp do salwatoriańskiego świata duchowego; świata, w którym mężczyźni i kobiety, osoby świeckie i zakonne, usiłują przeżywać życie opierając się na Bogu i Jego Synu, Jezusie Zbawicielu.

Rzym, 21 lipca 2017 r.

Rocznica święceń kapłańskich O. Franciszka Jordana (1878 r.)

W imieniu Międzynarodowej Wspólnej Komisji ds. Charyzmatu:

Christian Patzl ICDS 
S. Teresa Schlackl SDS
Ks. Agustín Van Baelen SDS

Bibliography

# Tytuł Odsłon Pobierz
Bibliography of Salvatorian Charism and Spirituality 1056 Pobierz